Værdier

På Tingbjerg Skole :

  • Indgår vi i et fællesskab, der bygger på demokrati, ansvar, tolerance og respekt for hinandens forskellighed
  • Samarbejder forældre, børn og voksne, ud fra en anerkendende og ligeværdig tilgang.
  • Lærer børnene at blive selvstændige og udvikle færdigheder, der sætter dem i stand til, at være aktive deltagere i et demokratisk samfund.
  • Har vi en god atmosfære, der giver det enkelte barn, inspiration, lyst til og mulighed for at udvikle sine kreative, faglige, personlige og sociale evner i et godt læringsmiljø
  • Har børnene medindflydelse på deres dagligdag

Skolens film

Visionen

Skolen hvor hvert barn, gennem læring og trivsel, udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab.

Her danner barnet de bedst mulige forudsætninger for sin fremtid og sin aktive deltagelse i samfund

GummiTarzan

2.klasserne har over de sidste 2 måneder haft et tværfagligt arbejde med dansk og drama, som blev kaldt ”Gummi Tarzan møder Frost”.

I dansktimerne har eleverne læst romanen Gummi Tarzan og set filmen Frost. De har skulle lave deres egen tegneserie i Pixton og talt om vigtige temaer. Sideløbende er der blevet arbejdet med de forskellige temaer i drama. De skulle bl.a. både udforske at være vrede og ensomme.

På scenen ser vi Elsa og Ivan, der gemmer sig i hver deres kasse for at undslippe de elever, som mobber dem. De vrede børn kommer løbende oppe fra tilskuerrækkerne og skræmmer Elsa og Ivan op i træerne. Her råber Elsa og Gummi T, at de har brug for magi for at alting skal blive bedre, og frem på scenen kommer 19 hekse, der danser en fortryllende heksedans.

Men eleverne erfarer, at der ikke nødvendigvis er brug for magi for at finde lykken, det, det gælder om, er at står sammen og finde lykken i sig selv. Hver elev har derfor arbejdet med, hvad de er gode til og skulle også på mange forskellige måder finde ud af at samarbejde.

Før finalen dukker snemanden Olaf op og via tale og bevægelser viser han, at han er en god ven og har brug for en krammer. 33 Olaf-drenge udfører sjove, mærkværdige snemands bevægelser, som munder ud i en stor krammer.

Hele det fysiske teaterprojekt afsluttes med en brag af en finale, hvor eleverne danser til Wafandes sang:  ”Se mig i dag”. 52 dejlige børn gav alt, hvad de havde i sig af god og glædesfuld energi.

Forestillingen spillede tre gange og blev set af børnehaver udefra, af indskolingen og mellemtrinnet fra skolen. Afslutningsvis havde vi en vellykket forældreaften med meget stolte skuespiller-børn.

 

Fritidsdelen

 

Adresse: Terrasserne 40, 2700 Brønshøj

Fritidsdelen på Terrasserne er et gratis kommunalt tilbud, for kommunens børn og unge.

(Der skal betales for Fritidshjem, hvis barnet er indskrevet på andre skoler end Tingbjerg)

 

Madskolen

 

Vores super seje og modige elever spise igår paella med pil selv rejer og muslinger!!