Værdier

På Tingbjerg Heldagsskole :

  • Indgår vi i et fællesskab, der bygger på demokrati, ansvar, tolerance og respekt for hinandens forskellighed
  • Samarbejder forældre, børn og voksne, ud fra en anerkendende og ligeværdig tilgang.
  • Lærer børnene at blive selvstændige og udvikle færdigheder, der sætter dem i stand til, at være aktive deltagere i et demokratisk samfund.
  • Har vi en god atmosfære, der giver det enkelte barn, inspiration, lyst til og mulighed for at udvikle sine kreative, faglige, personlige og sociale evner i et godt læringsmiljø
  • Har børnene medindflydelse på deres dagligdag

Skolens film

Visionen

Skolen hvor hvert barn, gennem læring og trivsel, udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab.

Her danner barnet de bedst mulige forudsætninger for sin fremtid og sin aktive deltagelse i samfund

GummiTarzan

2.klasserne har over de sidste 2 måneder haft et tværfagligt arbejde med dansk og drama, som blev kaldt ”Gummi Tarzan møder Frost”.

I dansktimerne har eleverne læst romanen Gummi Tarzan og set filmen Frost. De har skulle lave deres egen tegneserie i Pixton og talt om vigtige temaer. Sideløbende er der blevet arbejdet med de forskellige temaer i drama. De skulle bl.a. både udforske at være vrede og ensomme.

På scenen ser vi Elsa og Ivan, der gemmer sig i hver deres kasse for at undslippe de elever, som mobber dem. De vrede børn kommer løbende oppe fra tilskuerrækkerne og skræmmer Elsa og Ivan op i træerne. Her råber Elsa og Gummi T, at de har brug for magi for at alting skal blive bedre, og frem på scenen kommer 19 hekse, der danser en fortryllende heksedans.

Men eleverne erfarer, at der ikke nødvendigvis er brug for magi for at finde lykken, det, det gælder om, er at står sammen og finde lykken i sig selv. Hver elev har derfor arbejdet med, hvad de er gode til og skulle også på mange forskellige måder finde ud af at samarbejde.

Før finalen dukker snemanden Olaf op og via tale og bevægelser viser han, at han er en god ven og har brug for en krammer. 33 Olaf-drenge udfører sjove, mærkværdige snemands bevægelser, som munder ud i en stor krammer.

Hele det fysiske teaterprojekt afsluttes med en brag af en finale, hvor eleverne danser til Wafandes sang:  ”Se mig i dag”. 52 dejlige børn gav alt, hvad de havde i sig af god og glædesfuld energi.

Forestillingen spillede tre gange og blev set af børnehaver udefra, af indskolingen og mellemtrinnet fra skolen. Afslutningsvis havde vi en vellykket forældreaften med meget stolte skuespiller-børn.

 

Fritidsdelen

 

Adresse: Terrasserne 40, 2700 Brønshøj

Fritidsdelen på Terrasserne er et gratis kommunalt tilbud, for kommunens børn og unge.

(Der skal betales for Fritidshjem, hvis barnet er indskrevet på andre skoler end Tingbjerg)

 

Madskolen

 

Vores super seje og modige elever spise igår paella med pil selv rejer og muslinger!!  

PCB i sportshallen

 

Orientering til forældre om PCB

Der er fundet PCB på skolen ikke alarmerende, men nok til at vi skal være opmærksomme. Dette er derfor sendt ud til alle personaler.

Kommunikation om PCB i sportshallen på Tingbjerg skole

I forbindelse med Københavns Kommunes undersøgelse for PCB, er der fundet PCB i indeluften i skolens sportshal. Niveauet ligger på 560 ngPCB/m3.

Der er ikke tale om store mængder, men Sundhedsstyrelsen vurderer, at niveauer mellem 300-3000 ngPCB/m3 overskrider de anbefalede normer for PCB i bygninger med børn. Vi har derfor orienteret embedslægen og sætter umiddelbart følgende foranstaltninger i værk for at reducere mængden af PCB:

 Byggematerialer, som f.eks. fuger, med et forhøjet indhold af PCB afskærmes så elever og andre brugere ikke kan komme i direkte kontakt med materialet.

Vi henstiller at man så vidt muligt undgår at bruge selve hallen indtil fugerne er afskærmet, vi vil løbende holde jer underrettet. Det forventes at blive gjort i løbet af næste uge. I kan godt bruge omklædningen.

Københavns ejendomme og skolen vil herefter udarbejde en konkret handlingsplan for, hvordan vi permanent kan reducere mængden af PCB i lokalet. Vi har i dag afholdt møde i arbejdsmiljø gruppen på skolen og besluttet at sende dette skriv ud. Ved spørgsmål så henvend jer til Marco eller Joy.

Herunder kan I læse en række spørgsmål og svar om PCB.

Spørgsmål og svar om PCB:

Hvad er PCB? PCB (polychlorerede biphepnyler) er en gruppe kemiske forbindelser. Stoffet har været brugt i industrisektoren siden 1930’ erne og ved byggeri, primært i fugematerialer, i perioden 1950’erne til 1970’erne. Åben brug af PCB blev forbudt i 1977.

Er PCB farligt? PCB kan afhængigt af hvor meget, der ophobes i kroppen være sundhedsskadeligt. Der er generelt ikke bekymring for akutte skader ved kortvarig udsættelse for høje koncentrationer af PCB eller ved langvarig udsættelse for lave koncentrationer af PCB. Men ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt bør den mængde PCB som mennesker udsættes for minimeres mest muligt.

Hvornår er PCB farligt? Hvis PCB niveauet er mellem 300 og 3000 ng PCB/m3 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man på sigt reducerer niveauet, f.eks. ved udluftning, ventilation, og ved at fjerne det PCB-holdige materiale.

Hvis PCB-niveauet er over 3000 ng PCB/m3 luft, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at lokalerne ikke anvendes, og at PCB-holdigt byggemateriale f.eks. fjernes eller forsegles.