Det gode valg

7. klasserne på Tingbjerg Heldagsskole har de seneste 3 år arbejdet med projektet Det gode valg. Projektet handler om at vejlede eleverne i det gode valg som en forebyggende indsats til kriminalitet. I år har projektet derudover haft fokus på brandsikkerhed og førstehjælp. I september måned har 7. årgang været på lejrskole i 3 dage hvor Københavns Brandvæsen samt Politi har stået for uddannelse af eleverne til rollemodeller. Derudover havde eleverne på lejrskolen besøg af en skuespiller som underviste eleverne i at holde oplæg.

I samarbejde med Københavns Brandvæsen afholdte skolen 1. oktober en beredskabsdag for eleverne i indskolingen og på mellemtrin. Dagen var en blanding af oplæg fra rollemodeller fra 7. årgang, samt undervisning i brandsikkerhed og førstehjælp af instruktører samt af skolens 3 brandkadetter fra 8. årgang.

Dagen var en stor succes med glade børn, som lærte en masse.

Fritidsdelen

Madskolen

 

Se menuplanen for maj måned under menupunktet Madskolen øverst på siden