Værdier

På Tingbjerg Skole:

  • Indgår vi i et fællesskab, der bygger på demokrati, ansvar, tolerance og respekt for hinandens forskellighed
  • Samarbejder forældre, børn og voksne, ud fra en anerkendende og ligeværdig tilgang.
  • Lærer børnene at blive selvstændige og udvikle færdigheder, der sætter dem i stand til, at være aktive deltagere i et demokratisk samfund.
  • Har vi en god atmosfære, der giver det enkelte barn, inspiration, lyst til og mulighed for at udvikle sine kreative, faglige, personlige og sociale evner i et godt læringsmiljø
  • Har børnene medindflydelse på deres dagligdag

Visionen

Skolen hvor hvert barn, gennem læring og trivsel, udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab.

Her danner barnet de bedst mulige forudsætninger for sin fremtid og sin aktive deltagelse i samfund

Tingbjerg Skole har fået sin egen Facebook-side.

Vi vil på denne side bringe store og små historier fra skolens hverdag. Vi håber, at alle herigennem kan få et indtryk af hvilket mangfoldigt liv, der præger skolen.

Gå ind på siden via linket og like os gerne. Så kan I følge med i vores verden.

Emneugen: Mig, vi og Europa

 

Overordnede mål:

 Alle børn kan fordybe sig i et fagligt område

 Alle børn opnår større forståelse for sig selv i Europa

 Alle børn kender til kulturelle værdier og normer og kan opleve forskelle og ligheder

 Alle børn kan forholde sig åbent og nysgerrigt til det anderledes

Sociale mål:

 Alle børn kan arbejde på tværs af alder, køn og færdigheder

 Alle børn føler fællesskab og kan bidrage til fællesskab

 Alle børn får og deler ansvar

Det har været en fantastisk uge, hvor alle værksteder har været præget af aktiviteter og koncentration.

Læringen har virkelig været i højsædet.

Der er blevet undervist i vikingetiden, udkæmpet kampe på vikingemanèr, lavet vikingesmykker og skrevet tekster med runer.

Havet har været et område. Der er blevet lavet store og flotte plancher med farverige fisk,

Friske sild er blevet indkøbt, og de små elever har dissekeret fiskene for at se, hvad de indeholder og lære om de forskellige organers funktioner. Det har for mange været første gang de har rørt ved en frisk fisk og skåret i den. Det har været en kæmpe oplevelse.

Der er blevet undervist i de forskellige lande i Europa og naturligvis har Danmark, hvor de bor, været et særligt indsatsområde.

De store klasser har i bidende kulde været i Middelalderlandsbyen og har iklædt middelalderdragter prøvet at leve som man gjorde dengang.

Alt i alt har det været en dejlig uge både for vore børn og de ansatte.

Fritidsdelen

 

Adresse: Terrasserne 40, 2700 Brønshøj

Fritidsdelen på Terrasserne er et gratis kommunalt tilbud, for kommunens børn og unge.

(Der skal betales for Fritidshjem, hvis barnet er indskrevet på andre skoler end Tingbjerg)

 

Madskolen

 

I vores dejlige køkken er der ca. 250 børn der daglig spiser økologiske mad.

Maden bliver lavet af ansat køkkenpersonale, og udvalgte elever hjælper på skift til i køkkenet.